06.06.2024

Захист кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти факультету Цивільної інженерії та екології студентів 2 курсу магістрів-науковців, групи ГІЗ-22мн кафедри «Автомобільні дороги, геодезія та землеустрій» спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій»

25.05.2024 року с 10-00 відбувся захист кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти факультету Цивільної інженерії та екології студентів 2  курсу магістрів-науковців, групи  ГІЗ-22мн кафедри «Автомобільні дороги, геодезія та землеустрій»  спеціальності  193 «Геодезія та землеустрій».

Комісія у складі:

Голова комісії Олена Семенчевська – Начальник відділу землеустрою та охорони земель управління землеустрою, використання та охорони земель Головного управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області.

Члени комісії: Олеся Кульбака, Сергій Бегічев, Володимир Фененко

На захисті кваліфікаційних робіт були здобувачі вищої освіти за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій»: Баскаков Iван Володимирович, Волошко Дмитро Вiкторович, Джiоєв Давид Гурамович, Ковтун Кирило Андрiйович, Сiвоха Данило Костянтинович, Товстоган Олександр Володимирович, Трегуб Сергiй Вiкторович, які представляли свої роботи.

Комісією були відмічені наступні роботи: «Методика побудови геоінформаційної системи для моніторингу та управління інфраструктурними проєктами» автор Трегуб Сергiй Вiкторович, робота присвячена геоінформаційним системам для інформаційного забезпечення галузі при прийнятті стратегічних планових та оперативних рішень при будівництві, утриманні, реконструкції, капітальних ремонтах. Інтеграція ГІС та технологій будівельного інформаційного моделювання (ВІМ) дозволить накопичувати, обробляти, систематизувати, аналізувати та використовувати значний об’єм інформації, необхідний для ефективного управління. Вихідною інформацією є геодезичні роботи і різні види зйомок.

Кваліфікаційна робота «Науково-обгрунтовані пропозиції з імплементації заходів із землеустрою в системі просторового планування землекористування   територіальної громади» автор Баскаков Iван Володимирович робота присвячена просторовоиу плануванню територій виступає регулюючим механізмом на місцевому рівні і має визначати умови здійснення тієї чи іншої діяльності на землі, як механізм розвитку, при якому створюються інструменти розвитку землекористування, та створення інфраструктури, визначення напрямку розвитку громад, збереження земельних, інших природних ресурсів і створення інвестиційних стимулів.

Кваліфікаційна робота «Розроблення науково-обгрунтованого операційного плану і впровадження землевпорядних заходів на прикладі Слобожанської ТГ» автор Джiоєв Давид Гурамович робота присвячена плануванню та використанню земель, як одним з ключових стратегічних планових документів у територіальних громадах є Концепція інтегрованого розвитку території територіальної громади. Концепція визначає довгострокові, міждисциплінарні, просторові та соціально-економічні пріоритети для розвитку даної території. Ці пріоритети використовуються як вихідні дані для розроблення містобудівної документації на місцевому рівні, і вони базуються на принципах сталого розвитку з метою покращення якості життя, забезпечення доступності та рівності можливостей, сприяння розвитку соціальних відносин і бізнес-активності, оптимізації адміністративної діяльності. І тому розробленя науково-обгрунтованого операційного плану реалізації Стратегії на перспективу Слобожанської ТГ  дуже важливий захід.

?>
вверх