18.07.2023

Захист кваліфікаційних робіт здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування» освітньо-професійної програми «Архітектура та містобудування» кафедра архітектурного проектування та містобудування 19.06.2023-23.06.2023

Представлені у ЕК-1 кваліфікаційні роботи поділяються за тематикою на наступні групи: – архітектурно-ландшафтна організація середовища життєдіяльності людини; – архітектурно-планувальна організація громадських і житлових будівель; – інноваційні об’єкти і комплекси; – розробка об’єктів з урахуванням актуальних та перспективних напрямків містобудування та архітектури (проектування у історичному середовищі, реабілітаційні центри, інноваційні напрями дизайну тощо). Перелічені напрямки є актуальними для міста, країни та світу в цілому. Вони позначені відповідною новизною і практичною цінністю представлених ідей, що свідчить про здатність випускників вирішувати складні професійні завдання. Усі проєкти виконані на актуальній підоснові з врахуванням містобудівної ситуації, що склалася та перспектив розвитку міста.

Кваліфікаційні роботи демонструють фахові компетентності і результати навчання відповідно ОПП.  Компетентності: – здатність до аналізу і оцінювання природно- кліматичних, екологічних, інженерно-технічних, соціально- демографічних і архітектурно-містобудівних умов архітектурного проєктування; – здатність до виконання технічних і художніх зображень для використання в архітектурно-містобудівному, архітектурно-дизайнерському і ландшафтному проєктуванні. В проєктах застосовані програмні засоби, сучасні засоби і методи, художньої і комп’ютерної графіки, що використовуються в архітектурно-містобудівному проєктуванні.

Комісією ЕК-1 було розглянуто 51 кваліфікаційну роботу. В роботах передбачені заходи з охорони навколишнього середовища, енергозбереження, санітарної та пожежної безпеки, сучасний стан науки, техніки і технологій в архітектурі та містобудуванні. Кваліфікаційні роботи бакалаврів захищено на: «відмінно» – 14 (27%), «добре» – 35 (69%), «задовільно» – 2 (4%). Бакалаврські роботи «з відзнакою» – 2 (4%).

?>
вверх