01.02.2020

ЗАХИСТ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ МАГІСТРІВ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ  ПРОГРАМИ «АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ І АЕРОДРОМИ» Спеціальності «БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ»

На кафедрі «Автомобільні дороги, геодезія та землеустрій» 19, 20 грудня 2019 року відбувся захист 14-ти кваліфікаційних робіт магістрів освітньо-професійної програми «Автомобільні дороги і аеродроми» спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія». Державна екзаменаційна комісія працювала під керівництвом заступника начальника з розвитку доріг Служби автомобільних доріг в Дніпропетровській області С. С. Кочана, який є Головою комісії.  Керівництво робіт забезпечували найбільш кваліфіковані та досвідчені викладачі кафедри: канд. техн. наук, доц. В.В. Дем’яненко, канд. техн. наук, доц. Ю.Б. Балашова та канд. техн. наук, доц. О.В.Трегуб. Під час виконання  кваліфікаційних робіт підняті актуальні проблеми сьогодення дорожнього будівництва та  використані сучасні комп’ютерні програмні комплекси: Autocad, Civil 3D, Indor CAD, PLAXIS та інші.

Оригінальністю постановки задачі виділяються роботи  В.Л. Момот «Вдосконалення системи моніторингу технічного стану несучих конструкцій шляхопроводу» під керівництвом доц. В.В. Дем’яненко, А.В. Петченко  «Удосконалення конструкцій берегозахисних споруд на автомобільних дорогах» під керівництвом доц. Ю.Б. Балашової, А.І. Молитвіна «Проектування конструкції дорожніх плит з використанням чисельних методів» під керівництвом доц. О.В.Трегуба. За результатами захисту кваліфікаційних робіт магістрів Екзаменаційна комісія рекомендує до навчання в аспірантурі пошукачів В.Л. Момот, В.В. Степченко.

?>
вверх