29.05.2023

Захист кваліфікаційних робіт магістрів освітньо-наукової програми “Автомобільні дороги і аеродроми”

25 травня 2023 року на кафедрі автомобільних доріг, геодезії та землеустрою відбувся захист кваліфікаційних робіт магістрів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітньо-наукової програми «Автомобільні дороги і аеродроми» гр. АДА-21мн.

Державна екзаменаційна комісія працювала у складі: Голова – директор ДП Український державний проектно-технологічний інститут транспортного будівництва М.С. Бобков; канд. техн. наук, доц. В. В. Дем’яненко, канд. техн. наук, доц. О. В. Трегуб, канд. техн. наук, доц. П. І. Несєвря, асистент С. М. Кочан.

Теми робіт присвячені актуальним питанням з розвитку та впровадження сучасних методів проектування об’єктів автодорожньої інфраструктури за технологією будівельного  інформаційного моделювання (ВІМ-технологія) та числових методів розрахунку будівельних конструкцій автотранспортних споруд з урахуванням їх взаємодії з ґрунтової основою.

Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти виконані під науковим керівництвом канд. техн. наук, доц. О. В. Трегуб.

Велику зацікавленість викликала кваліфікаційна робота Богдана Самко на тему: «Будівельне інформаційне моделювання міських вулиць та доріг». Актуальність роботи обумовлена відсутністю широкого впровадження ВІМ-технології у практику проєктування та будівництва автомобільних доріг, що пов’язане, зокрема, з відсутністю нормативної бази та необхідністю розробки методики будівельного інформаційного моделювання міських вулиць та доріг.

Високо оцінена кваліфікаційна робота Олександра Лупини на тему: «Методика розрахунку заглиблених автотранспортних споруд числовими методами з урахуванням просторової взаємодії з ґрунтовою основою». Доцільність проведення даних досліджень пов’язана зі впровадження кращих світових практик у проєктування автотранспортних споруд, зокрема, числових методів розрахунків конструкцій з урахуванням геотехнічних ситуацій, що забезпечують підвищення надійності та оптимізацію проектних рішень.

Позитивне враження склали проведенні дослідження у кваліфікаційній роботі Олександра Глинянського на тему: «Методика розрахунку міських підземних автодорожніх тунелів мілкого закладання методом кінцевих елементів». При вирішені поставлених завдань застосовані новітня технологія будівельного інформаційного моделювання при проєктуванні транспортних розв’язок у різних рівнях та числові розрахунки конструкцій автодорожнього тунелю методом кінцевих елементів.

Вітаємо наших випускників з успішним захистом дипломних робіт та присвоєнням кваліфікації «магістра». Бажаємо професійних успіхів та стрімкого кар’єрного зростання!

?>
вверх