30.04.2024

Захист дисертації доктора технічних наук Волчка Д. Л.

Нещодавно в залі Вченої ради ПДАБА відбувся черговий захист дисертації. Перед членами Спеціалізованої вченої ради Д 08.085.02 з присудження наукового ступеня доктора наук Придніпровської державної академії будівництва та архітектури дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук захистив ВОЛЧОК Денис Леонідович. Тема: «РОЗВИТОК МЕТОДІВ ТЕОРІЇ НЕЧІТКИХ МНОЖИН В ЗАДАЧАХ БУДІВЕЛЬНОЇ МЕХАНІКИ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОЕКТУВАННЯ КОНСТРУКЦІЙ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТЕЙ» із спеціальності 05.23.17 – будівельна механіка.

Позитивні відгуки про наукову новизну та важливість роботи надали офіційні опоненти:
доктор технічних наук, професор ЗЕЛЕНЦОВ Дмитро Гегемонович, Український державний хіміко-технологічний університет, завідувач кафедри інформаційних систем;
доктор технічних наук, професор ДЗЮБА Анатолій Петрович, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, професор кафедри теоретичної та комп’ютерної механіки;
доктор технічних наук, професор КУРПА Лідія Василівна, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», професор кафедри прикладної математики.

Науковий консультант докторанта – доктор технічних наук, професор ДАНИШЕСЬКИЙ Владислав Валентинович.

Тепер рішення Спеціалізованої вченої ради академії про присудження ступеня доктора технічних наук має затвердити МОН України і видати Диплом доктора технічних наук.

Вітаєм о Дениса Леонідовича із успішним захистом!

Переглянути захист докторської дисертації можна за посиланням:

https://youtu.be/pvegkdbokqa?si=fvn-cjaw2umzgqya

?>
вверх