10.06.2019

ЗАХИСТ ДИПЛОМНИХ ПРОЕКТІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ГЕОДЕЗІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ»

На кафедрі «Автомобільні дороги, геодезія та землеустрій» 28 та 29 травня 2019 року відбувся захист 18-ти дипломних проектів магістрантів на кваліфікацію наукового співробітника за спеціальністю «Геодезія та землеустрій» під керівництвом завідувача кафедри, докт. техн. наук, проф. Ю.О. Кірічека,   докт. техн. наук, проф.  С.Г. Могильного, докт. держ. упр., проф. В.А. Боклаг, канд. економ. наук, доц. О.М. Кульбаки, канд. техн. наук, доц. В.І. Фененка, канд. техн. наук, доц. С.В. Бєгічева  У дипломних проектах використані сучасні комп’ютерні програми: «Земпро», «ГІС-6», «МГ сети», «Autocad» та інші.

Особливий практичний інтерес представляють роботи А.С. Таран «Масова оцінка земельних ділянок багатоквартирних житлових будинків» та Д.К. Бикова «Геодезичний моніторинг будівель  у зоні впливу будівництва метрополітену»  під керівництвом  докт. техн. наук, проф. Ю.О. Кірічека, В.В. Зеленської «Землевпорядний моніторинг земель лісозахисних  смуг», під керівництвом докт. техн. наук, проф. С.Г. Могильного, В.А. Савченко «Наукові засади визначення охоронних зон водних об’єктів» під керівництвом  канд. економ. наук, доц. О.М. Кульбаки. За результатами захисту дипломних проектів Екзаменаційна комісія рекомендує до навчання в аспірантурі на спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» В. В Зеленську.,  В.А Савченко., А.С.Таран.

 

?>
вверх