01.07.2020

Захист дипломних проектів під керівництвом зав. каф. Нарисної геометрії та графіки Сопільняка А.М.

Комп’ютерна графіка різних напрямів стала невід’ємною частиною сучасного життя. Нові програмні продукти та вимоги до підготовки висококваліфікованих фахівців будівельних спеціальностей спонукають викладачів кафедри Нарисної геометрії та графіки ДВНЗ ПДАБА до розробки навчально-методичної літератури до виконання будівельних креслень в середовищі графічної програми Autodesk Revit. 

Одним із напрямків роботи викладачів кафедри є залучення студентів в процес освоєння усіх аспектів BIM будівництва (Building Information Modeling) та проектування за допомогою програмного забезпечення Revit. 

23 червня 2020 року відбувся захист дипломних проектів під керівництвом зав. каф. Нарисної геометрії та графіки Сопільняка А.М. 

На захист цих робіт було запрошено представника Громадської спілки «BUILDIT Ukraine» Олександра Суворкіна (в межах меморандуму про співпрацю між ДВНЗ ПДАБА та ГС «BUILDIT Ukraine»), котрий відмітив, що під час захисту студенти Сіренок К.О. та Дунда В.В. показали навички володіння програмним комплексом Autodesk Revit на досить високому рівні при виконанні дипломних проектів.

Також після обговорення дипломних робіт були обговорені можливі напрями подальшої співпраці та залучення студентів до проектів: BUILDIT Open Lab (проект створений з метою привернення уваги студентства до розвитку сучасного будівництва за допомогою використання сучасних цифрових технологій) та BUILDIT Lab online-school (проект створений для розповсюдження знань про сучасні цифрові технології у сфері будівництва серед молодих інженерів)

?>
вверх