07.09.2020

Захист дипломних проектів під керівництвом доц. Сопільняка А.М.

Одним із напрямків розвитку кафедри ЗБіКК є залучення студентів в процес освоєння навичок володіння BIM технологій (Building Information Modeling), а саме інформаційного моделювання об’єктів будівництва та проектування за допомогою програмного забезпечення Revit.

23 червня 2020 року відбувся захист дипломних проектів під керівництвом доц. Сопільняка А.М.

На захисті дипломних проектів був присутній представник Громадської спілки «BUILDIT Ukraine» Олександр Суворкін (в межах меморандуму про співпрацю між ДВНЗ ПДАБА та ГС «BUILDIT Ukraine»), який відмітив, що під час захисту студенти Сіренок К.О. та Дунда В.В. показали на досить високому рівні навички володіння програмним комплексом Autodesk Revit при виконанні дипломних проектів.

При обговоренні дипломних прроектів були розглянуті можливі напрями подальшої співпраці по залученню студентів до наступних проектів: BUILDIT Open Lab (проект створений з метою привернення уваги студентства до розвитку сучасного будівництва за допомогою використання сучасних цифрових технологій) та BUILDIT Lab online-school (проект створений для розповсюдження знань про сучасні цифрові технології у сфері будівництва серед молодих інженерів).

?>
вверх