10.05.2024

Є запал і мотивація у молодих вчених

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ І МОЛОДИХ ВЧЕНИХ відбулась в Придніпровській державній академії будівництва та архітектури. Три доповіді були представлені на пленарному засіданні, а основна робота конференції відбувалась за 6 тематичними секціями.

Конференція привернула велику увагу наукової молоді регіону. 127 тез та 29 доповідей представили студенти, аспіранти і молоді вчені з різних вищих навчальних закладів.

За підсумками конференції, 9 учасників нагороджено дипломами за кращі доповіді. Нагороди отримали:

ПЛЕНАРНІ ДОПОВІДІ:
Борис СІРИК (керівник САМОЙЛЕНКО Є.В.)
Ілля НОСУЛІЧ (керівник ЛЯХОВЕЦЬКА-ТОКАРЄВА М.М.)
Діана ОЛІФЕР (керівник ЛЯХОВЕЦЬКА-ТОКАРЄВА М.М.)

Секція “АРХІТЕКТУРА І МІСТОБУДУВАННЯ, ДИЗАЙН І ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО”
Дмитро ТРУБЧАНІНОВ  (керівник ПОДОЛИННИЙ С.І.)

Секція “ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БУДІВНИЦТВА. НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ, КОНСТРУКЦІЇ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД”
Данило РІЗУН (керівник ПОЛЮШКІН С.С.)

Секція “ІНЖЕНЕРНІ СИСТЕМИ БУДІВЕЛЬ, ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ, ЕКОЛОГІЯ, БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ, ОХОРОНА ПРАЦІ”
Дарина ЧОРНА (керівник НАГОРНА О.К.)

Секція “ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ, МЕХАНІЧНА ІНЖЕНЕРІЯ, МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО”
Денис  СМІРНОВ (керівник ПОНОМАРЬОВА О.А.)

Секція “ЕКОНОМІКО – УПРАВЛІНСЬКІ АСПЕКТИ ВІДНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ ПОВОЄННОЇ УКРАЇНИ”
Олексій НІКІФОРОВ (керівник МЕНЕЙЛЮК О.І.)

ГУМАНІТАРНА СКЛАДОВА У ВИМІРАХ СУЧАСНИХ ВИМОГ ДО БУДІВЕЛЬНО-АРХІТЕКТУРНОЇ ГАЛУЗІ. РОЛЬ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ У ВИХОВАННІ ЗДОРОВОЇ НАЦІЇ”
Олександра ЧОРНА (керівник ШИЯН В.М.)

Конференція мала статус науково-практичної, тож певні, що творчі напрацювання молодих вчених знайдуть застосування на практиці, аби творчі особистості не втрачали запал та мотивацію.

#ПДАБА2024 #РМВ_ПДАБА #СТУДЕНТИ_ПДАБА

?>
вверх