15.03.2020

Як оцінюється науково-публікаційна діяльність ученого, наукової організації, журналу?

Матеріал підготовлено за підтримки «Наукові публікації – Publ.Science»

Наукометричні показники відіграють важливу роль у сфері наукометрії та науки. Вони допомагають зрозуміти, як розвиваються наукові галузі, аналізувати пріоритети та формувати стратегію дослідницьких проривів.

За допомогою цих індексів можна створити комплексну оцінку наукових підрозділів, журналів, дослідницьких товариств, роботи редакційних колегій тощо.

Ми підготували графічний матеріал,  в якому розподілили показники вченого, наукової організації та видання.

Загальна кількість публікацій показує всю суму наукових публікацій, які індексуються в Scopus та Web of Science за певний період часу.

Індекс цитованості включає повну кількість посилань на роботи у Web of Science та Scopus.

Середня цитованість демонструє середню кількість цитування на одну публікацію.

Індекс Гірша дає оцінку публікаціям вченого та їхньої кількості цитованості. (I-index розраховується тільки для наукових організації, g-index – є спробою вдосконалення індексу Гірша).

Імпакт-фактор – показник цитування, який розраховує кількість посилань на статтю за один рік, яка була опублікована за останні 2 роки.

Eigenfactor, як і імпакт фактор, допомагає оцінити загальне значення та важливість наукового видання.

SJR розраховується складніше, ніж імпакт-фактор і також вираховує ступінь авторитетності журналу.

SNIP вимірює вплив цитування на основі загальної кількості цитат у темі, використовуючи дані Scopus.

?>
вверх