19.10.2020

ВИДАТНИЙ НАУКОВЕЦЬ ТА БУДІВЕЛЬНИК – ПРОФЕСОР ОЛЕКСАНДР АНДРІЙОВИЧ ГАРМАШ

Олександр Андрійович Гармаш як інженер-будівельник – виробничник, вчений, педагог і громадський діяч заслужено увійшов до числа видатних людей, які присвятили своє життя чудовій всенародній справі – капітальному будівництву.

О. А. Гармаш народився в1890 році на Полтавщині в родині службовця південної залізниці. Після закінчення Реального училища, навчався і успішно закінчив Київський Політехнічний інститут, де йому була запропонована ад’юнктура по кафедрі проф. В. О. Патона.

Але молодого інженера завжди приваблювала виробнича діяльність. Проектування і зведення складних інженерних споруд було його величезним і постійним потягом.

О. А. Гармаш працював на найбільших, на той час, будівництвах, в тому числі в спеціальному управлінні по шлюзуванню Дніпра.

Молодий інженер багато практикував і керував будівництвом. Брав участь у розбудові 15 багатопрольотних залізобетонних балкових і аркових мостів у різних районах України. Ряд цікавих, на той час, багатоповерхових промислових будівель з монолітного залізобетону були зведені в Придніпров’ї при безпосередній участі і під керівництвом інж. О. А. Гармаша із застосуванням нових засобів механізації та методів організації виробництва робіт.

З 1928 року О. А. Гармаш переходить на наукову і педагогічну роботу в Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут, де протягом усього наступного часу завідував кафедрою технології та організації будівельного виробництва і був заступником директора інституту з наукової та навчальної роботи.

У 1929 році О. А. Гармашу присвоюється вчене звання професора.

У період з 1931 по 1934 рр. він керував одночасно Дніпропетровською філією Українського інституту споруд, працюючи в тісному контакті з науковцями цього інституту проф. Я. В. Столяровим, проф. Неровецьким та ін.

Будучи прекрасним педагогом, проф. О. А. Гармашем здійснюється з групою своїх учнів і співробітників великі експериментально-дослідні роботи, а також надавав всебічну допомогу багатьом будівельним, проектним організаціям країни. Ця дієва допомога і постійний зв’язок з виробництвом особливо була оцінена, а популярність проф. О. А. Гармаша далеко вийшла за межі району, де він жив і працював.

У актуальному напрямі ліквідації сезонності в будівництві О. А. Гармашем велися комплексні дослідження в області виробництва будівельних робіт в зимових умовах.

У 1931 році видається його книга «Будівельні роботи взимку» (частина I «Бетонування на морозі»), де викладаються основні положення по організації і технології бетонних і залізобетонних робіт в зимовий час.

У 1933 – 1935 рр. О. А. Гармаш проводить великі експериментальні розробки з електропрогрівань бетону, а в 1936 році видається його книга «Електропрогрів бетону», (Гостехиздат УРСР, 12 д.а.).

Вперше ним і його співробітниками (інж. Г. В. Пухальським, Н. Д. Мішаріним і ін.) був запропонований метод безтрансформаторного прогріву бетону за допомогою різних інвентарних електронагрівальних засобів і пристосувань. Результати цих, що викликали великий інтерес, робіт були опубліковані в технічному друку (журнал «Будівельна промисловість» № 8, 1935 р. та ін).

У напрямку організації та технології будівництва О. А. Гармашем проводиться цілеспрямована і велика теоретична і практична робота.

У 1934 році виходить його книга «Організація і механізація транспорту на будівельних роботах» (Госстройиздат СРСР, 13 д.а.), де викладаються питання проектування будівельних транспорту, розглядаються особливі види транспорту (бетононасоси, пневмотранспорт), тягові розрахунки, вартість транспортних робіт і їхня організація. Книга була допущена Комітетом з вищої технічної освіти при ЦВК СРСР як навчальний посібник для будівельних ВТУзів.

За період 1933 – 1940 рр. проф. О. А. Гармаш, враховуючи величезне зростання і масштабність капітального будівництва, все більше приділяє уваги теорії будівельних процесів, вважаючи, що будівництво і управління великими, багатофакторними будівельними комплексами вже стає неможливим без відповідних теоретичних основ і розроблених на їх базі практичних положень. Ним створюється ряд теоретичних передумов, що відносяться до складних, специфічних, багатогранних особливостей та умов, характерним тільки для крупного будівельного виробництва.

У 1939 році опублікована його робота «Теорія будівельних процесів», що складається з розділу «Теорія розрахунку робочого потоку» і розділу «Рівновага транспортного вузла». Тут автором викладаються принципові положення з теорії будівельних процесів, досліджуються питання розрахунку поточного будівництва, розглядаються на основі математичного аналізу положення про вибір оптимального місця транспортного вузла, вартісні фактори і ін.

У 1940 році О. А. Гармашем опублікована робота (праці ДІБІ) під назвою «Діалектичний метод вивчення будівельного процесу». Тут складні, а часом суперечливі ситуації, які виникають в будівельному виробництві, розглядаються і аналізуються автором з позицій законів діалектики природи і діалектичного матеріалізму.

Цей новий і сучасний підхід до вирішення великої технічної проблеми викликав свого часу значний інтерес і жваве обговорення в колах широкої науково-технічної громадськості.

Але на превеликий жаль автору не вдалося завершити розпочате, як і ряд інших не менш важливих і цікавих проблем, які в перспективному плані висловлювалися і висувалися проф. О. А. Гармашем.

В наш час є ще чимало живих в різних районах нашої країни його учнів, співробітників і виробничників, які завжди з великою теплою і щирою глибокою повагою згадують чудову людину, будівельника і вченого професора Олександра Андрійовича Гармаша.

Біографію О. А. Гармаша зберіг О. С. Млинарич,

помічник директора з військово-патріотичної

підготовки в 1940 роки

?>
вверх