26.04.2024

Вітаємо СУХОГО КОСТЯНТИНА МИХАЙЛОВИЧА із обранням у члени-кореспонденти Національної академії наук України!

Колектив ННІ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» розділяє позитивні емоції від визнання наукових здобутків Костянтина Михайловича та високого наукового звання! Щиро зичимо нових досягнень на чолі колективу об’єднаного Українського державного університету науки і технологій.

Спільними зусиллями здобудем Перемогу, відбудуєм Україну!

НАША ДОВІДКА

СУХИЙ КОСТЯНТИН МИХАЙЛОВИЧ

Доктор технічних наук, професор, в.о. ректора УДУНТ, доктор технічних наук, професор, Член редколегій двох наукових журналів – «Питання хімії та хімічної технології» та «Eastern European Journal of Enterprise Technologies», що входять до наукометричної бази Scopus; член оргкомітетів і учасник низки міжнародних наукових форумів у Франції, Іспанії, Греції та Україні.

Брав участь у реалізації міжнародних та вітчизняних науково-дослідних проектів (Болгарія, Угорщина, Державний фонд фундаментальних досліджень МОН України, грант Президента України).

У 1998 р. з відзнакою закінчив Національну металургійну академію України та здобув кваліфікацію спеціаліста.

У 2002 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 02.00.06 – хімія високомолекулярних сполук, у 2014 р. – докторську дисертацію за спеціальністю 05.17.06 – технологія полімерних і композиційних матеріалів.

З 2015 р. є членом експертної ради Міністерства освіти і науки України «Фізико-технічні проблеми матеріалознавства».

У 2018 р. обраний академіком Академії наук вищої школи України (АН ВШ України).

Член двох спеціалізованих вчених рад у ДВНЗ УДХТУ з захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук за спеціальностями: «органічна хімія», «хімія високомолекулярних сполук», «технологія полімерних та композиційних матеріалів».

Нагороджений Почесною грамотою МОН України (2018 р.).

Займається спортом: багаторазовий чемпіон України та призер Чемпіонату Європи 2012 р. з веслування.

Наукові інтереси:
– розробка методів синтезу нових полімерних четвертинних амонієвих солей;
– полімерні нанокомпозити;
– полімерні електроліти у твердому стані.

Публікації: 168 наукових праць, зокрема 5 монографій, 25 наукових праць, які включені до наукометричних баз Scopus та/або Web of Science, 23 патенти України; співавтор навчальних посібників з грифом МОН.

?>
вверх