10.06.2021

Вітаємо Архітектурний факультет ДВНЗ ПДАБА з перемогою!

Студенти 3 курсу Архітектурного факультету ДВНЗ ПДАБА стануть учасниками програми міжрегіональної академічної мобільності у 2021/2022 навчальному році.

Заявка Придніпровської державної академії будівництва та архітектури на участь у програмі «Студентської Академічної Мобільності (САМ) Україна», що фінансується Британською Радою та Європейським Союзом, отримала високу оцінку та була підтримана експертами з України та Великої Британії.

Програма передбачає фінансування: транспортних витрат, розселення та витрат на харчування студентів, а також адміністративний внесок університетам за адміністрування мобільності.

Партнери проекту «САМ – студентська академічна мобільність Україна» – Придніпровська державна академія будівництва та архітектури та Одеська державна академія будівництва та архітектури (м. Одеса).

Відповідно до умов проекту п’ять студентів ІІІ року навчання Архітектурного факультету (денної форми навчання) мають можливість навчатися у Одеській державній академії будівництва та архітектури (м. Одеса) впродовж п’ятого семестру у 2021/2022 н. р. (01.09.2021 – 19.12.2021).

Кандидати повинні відповідати таким вимогам:
– мати 18 років на момент подачі заявки на участь в конкурсі;
– на момент подачі документів бути студентом (кою) 2 курсу Архітектурного факультету ДВНЗ ПДАБА з середнім балом успішності не нижче «дуже добре» (В) за всі роки навчання;
– мати дозвіл на тимчасове перебування в Україні (для громадян інших країн).

Для участі у конкурсному відборі на індивідуальний грант студентам необхідно до 30 червня 2021 року (включно) надіслати до Навчально-наукового центру міжнародного співробітництва (вул. Чернишевського, 24А, ауд. 355, email: degtyariova.yuliya@gmail.com ) такі документи УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ:

– резюме/ СV (зразок оформлення резюме);
– фотокопію першої та другої сторінки паспорта громадянина України або дозволу на тимчасове перебування в Україні;
– скан-копію студентського квитка;
– копію залікової книжки за всі минулі семестри;
– мотиваційний лист (максимальний обсяг – 1 сторінка формату А4);
– портфоліо у форматі PDF.

Всі документи необхідно надіслати (скановані копії по порядку згідно вимог одним файлом у форматі PDF, максимальний розмір – 15 Мб) на електронну скриньку: degtyariova.yuliya@gmail.com до 30 червня 2021 (включно).

?>
вверх