25.10.2021

Вітання із успішним захистом!

САМОЙЛЕНКО ЄВГЕНІЯ ВІТАЛІЇВНА

асистент кафедри архітектурного проектування та містобудування

ДВНЗ ПДАБА

 

«15» вересня 2021 року

на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.089.06

Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

за адресою: 61002, м. Харків, вулиця Маршала Бажанова, 17,

відбувся захист дисертаційної роботи Самойленко Євгенії Віталіївни на тему

«Принципи та прийоми реабілітації прирічкових міських територій

(на прикладі м. Дніпро)».

Робота представлена на здобуття наукового ступеня кандидата архітектури

18.00.04 – містобудування та ландшафтна архітектура.

Науковий керівник – Вадімов Вадім Митрофанович, доктор архітектури, професор, завідуючий кафедрою містобудування та архітектури (Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» Міністерства освіти і науки України).

 

Дисертаційна робота Самойленко С. В. присвячена актуальній та важливій темі оновлення та реабілітації порушених міських акваторій, які володіють надзвичайним природним потенціалом,   але внаслідок   антропогенної діяльності та прискорених   процесів урбанізації загнали руйнуючих впливів. Функціональна неузгодженість на прирічкових територіях міст  призвела до конфліктних, екологічно небезпечних  зон, порушених територій, що потребують невідкладного містобудівного вирішення з метою покращення екологічної ситуації. Комплексна реабілітація долин річок, які мають високий рівень урбанізації, передбачає екосистемний підхід серед яких сучасні містобудівні рішення просторового розвитку є провідними. Особливо актуальним це стає на фоні кліматичних змін, які набувають катастрофічної динаміки на урбанізованих територіях.

Розроблені прийоми реабілітації прирічкових територій на основі містобудівних моделей. Виявлені принципи реабілітації прирічкових територій, які формують моделі функціональної організації прирічкових територій великої ріки в міському середовищі. Встановлено, що головною складовою екологічної інфраструктури міста є природний каркас, система зелених насаджень і акваторій міста. Формування рекреаційного кластера в даній системі дозволить забезпечити безперервність природного каркасу з урахуванням багатонаправленості його формувальної структури. Зв’язок рекреаційного кластера з приміським зеленим поясом і акваторією сприятиме формуванню єдиної пішохідно-рекреаційної системи.

?>
вверх