04.12.2018

VII Міжнародна науково-практична конференція «Безпека життєдіяльності в ХХІ столітті»

29-30 листопада 2018 року в Державному вищому навчальному закладі «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» (м. Дніпро) пройшла VII Міжнародна науково-практична конференція «Безпека життєдіяльності в ХХІ столітті». Організаторами заходу виступили: Міністерство освіти і науки України; Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіту»; Академія будівництва України; Міжнародна академія наук безпеки життєдіяльності та екології; Міжнародна інженерна академія; Державна служба України з надзвичайних ситуацій; Державна служба України з питань праці; Європейська асоціація безпеки; ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»; Національний університет цивільного захисту України.

В конференції прийняли очну та заочну участь: науковці, викладачі, аспіранти та студенти провідних вітчизняних вишів, науково – дослідних інститутів та державних наукових установ з багатьох міст України (м. Київ (ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», Державна установа «Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці», Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Національний авіаційний університет), м. Дніпро (Інститут геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України, ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», Дніпровський національний університет ім. О. Гончара, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Національна металургійна академія України, ДВНЗ «Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет»), м. Харків (Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, Національний університет цивільного захисту України, Харківський національний університет будівництва та архітектури, Український державний університет залізничного транспорту, Харківська державна академія фізичної культури), м. Львів (Національний університет «Львівська політехніка»), м. Полтава (Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка), м. Кривий Ріг (Криворізький національний університет), м. Мелітополь (Таврійський державний агротехнологічний університет),   м. Кременчук (Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського), м Черкаси (Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України)). В збірці наукових статей було опубліковано результати спільної праці українських науковців і інженерів – проектувальників, архітекторів і науковців з інших держав: Ізраїля, Франції, Грузії, Мароко та Польщі. Серед, яких є і президент Європейської Асоціації безпеки, д.т.н., професор Лешек Ф. Корженьовскі. Загалом в конференції прийняло участь більше 75 учасників, які обговорили проблемні питання надання професійної освіти з охорони праці та цивільного захисту, новітні розробки в галузі охорони праці, стан охорони праці та надзвичайних ситуацій в теперішній час в м. Дніпро та в Україні вцілому.

З привітальним словом до учасників конференції звернувся проректор з наукової роботи ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», д.т.н., проф. М. В. Савицький.

Серед жвавої дискусії виступили: начальник Управління нагляду в промисловості та на об’єктах підвищеної небезпеки Головного управління Державної служби України з питань праці у Дніпропетровській області В. В. Маціяко, заступник начальника Головного управління з реагування на надзвичайні ситуації в Дніпропетровській області Головного управління ДСНС України в Дніпропетровській області О. В. Шевченко,  голова обласної організації профспілки працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів І. М. Сова, завідуючий кафедрою цивільної та промислової безпеки Національного авіаційного університету д.т.н., проф. В. А. Глива, завідуючий кафедрою безпеки життєдіяльності ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» д.т.н., проф. А. С. Бєліков, к.м.н., професор кафедри цивільної та промислової безпеки Національного авіаційного університету Б. Д. Халмурадов, д.т.н., доцент кафедри гігієни і фізіології людини Харківської державної академії фізичної культури  О. В. Третьяков,  директор навчально-наукового центру спеціального навчання працівників суб ҆єктів перевезення небезпечних вантажів Українського державного університету залізничного транспорту к. т. н., доц. Д.С. Козодой та інші.

З доповідями виступили: О. В. Дашковська, к.х.н., доц., старший науковий співробітник відділу модернізації вищої освіти ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України – «Система вищої освіти – основа ефективного ринку освітніх послуг»; Г. П. Євсеєва,  д.- р. н. з державного управління, професор, завідуюча кафедрою українознавства ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» – «Десять принципів академічної доброчесності для викладачів та студентів у підготовці фахівців з безпеки життєдіяльності» та інші.

За результатами конференції видано збірник наукових статей «Будівництво, матеріалознавство, машинобудування», серія «Безпека життєдіяльності», випуск № 105.

?>
вверх