08.11.2021

Відкрите заняття

10.11.2021р. о 13.00 зі студентами другого курсу економічного факультету відбудеться відкрите заняття з фізичного виховання за темою: “Контроль розвитку гнучкості” проводить ст. викладач кафедри фізичного виховання та спорту Молчанов Євген Володимирович.

Приєднатися до заняття можливо за посиланням: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a747d5f36c2b24512a5a76fcbadf3568f%40thread.tacv2/1636364712490?context=%7b%22Tid%22%3a%22f8c5d419-f95b-4228-baf1-75b1c9dce830%22%2c%22Oid%22%3a%2296db6bba-51ba-4bac-bf01-2190737475ba%22%7d

?>
вверх