14.03.2023

Відкрите заняття за темою: Різновиди спортивних ігор

15.03.2023р. об 11.00
Відбудеться відкрите заняття Марусич Олени за темою: Різновиди спортивних ігор.
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ace8d22dd61f64b969eb3a022348c140d%40thread.tacv2/1675341645557?context=%7b%22Tid%22%3a%22f8c5d419-f95b-4228-baf1-75b1c9dce830%22%2c%22Oid%22%3a%22aea7e2f0-44b9-4b5e-85b3-bab8cc9bd923%22%7d
?>
вверх