20.09.2022

Відкрите заняття на тему: «Психофізіологічні основи навчальної праці студентів закладів вищої освіти».

21.09.2022 об 11.00 відбудеться відкрите заняття на тему: «Психофізіологічні основи навчальної праці студентів закладів вищої освіти.» заняття проводить доцент кафедри фізичного виховання та спорту Марусич Олена Геннадіївна.

Посилання: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aabf4573537584077924ad2c7e438e754%40thread.tacv2/1663646012192?context=%7b%22Tid%22%3a%22f8c5d419-f95b-4228-baf1-75b1c9dce830%22%2c%22Oid%22%3a%22aea7e2f0-44b9-4b5e-85b3-bab8cc9bd923%22%7d

?>
вверх