27.10.2023

Відкрита лекція Загороднього Олексія Борисовича

30.10.23 о 13.00 відбудеться відкрита лекція старшого викладача кафедри матеріалознавства та обробки матеріалів Загороднього Олексія Борисовича для груп БМО-21 та БМО-22ст.

Тема лекції : Державна система стандартизації.

Посилання на відкриту лекцію  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ab02d03ded291407b9f086f9082584536%40thread.tacv2/1693820364398?context=%7b%22Tid%22%3a%22f8c5d419-f95b-4228-baf1-75b1c9dce830%22%2c%22Oid%22%3a%22db76786f-d237-4f37-b303-6a7058d24956%22%7d

?>
вверх