19.09.2022

Відкрита лекція за темою “Архітектура стародавнього Києва”

Цього вівторка 20 вересня 2022 року, доцент кафедри Основ Архітектури Іван Сергійович Ревський прочитає відкриту онлайн-лекцію для груп Арх. 20-1, 2, 3, Арх. 20-4п, 5п за темою “Архітектура стародавнього Києва”. Вона буде проводитись о 9:30 за київським часом в TEAMS по посиланню https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a97830b788cac47afa11fb8804f62faa9%40thread.tacv2/1662445407023?context=%7b%22Tid%22%3a%22f8c5d419-f95b-4228-baf1-75b1c9dce830%22%2c%22Oid%22%3a%22fa547b97-7ac7-4de9-9811-d74c55c0f4cf%22%7d
Запрошуємо приєднатись!
До зустрічі!

?>
вверх