10.03.2021

Відкрита лекція з вищої математики к.ф.-м.н., доцента кафедри фундаментальних і природничих дисциплін Осипчук М.М.

10 березня 2021 року в академії відбулася відкрита лекція з вищої математики

к.ф.-м.н., доцента кафедри фундаментальних і природничих дисциплін Осипчук М.М.

на тему “Застосування визначених інтегралів. Обчислення площі в прямокутних координатах, площі криволінійного сектора в полярних координатах. Довжина дуги кривої в декартових та полярних координатах. Об’єм тіла обертання”

для ст. гр. БЦІ-20-5, ВВ-20, ТГПВ-20, ЦБ-20.

 

Лекція націлена на формування у здобувачів вищої освіти базових теоретичних знань щодо широкого застосування визначених інтегралів. Головна мета – поглибити й розширити знання студентів про визначений інтеграл; закріпити навички знаходити визначений інтеграл, показати його місце і значення при розв’язанні задач фізичного, економічного, геометричного змісту.

Незважаючи на те, що лекція була проведена в режимі Teams-конференції, учасниками обговорення (зав. каф. ФіПД, доц. Бекетов О.В., доц. каф. ФіПД Чумак Л.О., та ін.) відзначено високу явку студентів та їх активність на занятті. Під час обговорення всі виступаючі відзначили високий науково-технічний та методичний рівень проведеної лекції, її актуальність, прикладний характер, фаховість, доступність та легкість розуміння. Лектором представлено цікавий ілюстративний матеріал, вдало використано технічні засоби.

Загалом лекція досягла своєї мети, проведена на високому науково-методичному рівні та відповідає сучасним вимогам вищої школи.

?>
вверх