03.03.2021

Відкрита лекція з хімії за темою «Розчини. Гідроліз солей»

3 березня 2021 року доцентом кафедри фундаментальних і природничих дисциплін Аміруллоєвою Наталею Валеріївною було проведено відкриту лекцію з хімії за темою «Розчини. Гідроліз солей» для студентів першого курсу ступеня бакалавра спеціальності 101 «Екологія».

На лекції були присутні представники професорсько-викладацького складу кафедри Ф і ПД і студенти групи ЕКО-20. Відкрита лекція була проведена засобамиу Microsoft Teams для дистанційного навчання в Office 365 у вигляді презентації.

Відповідно до робочої програми була чітко позначена мета лекції. Лекція мала струнку структуру викладання. Лектор під час лекції залучала студентів до обговорення викладеного матеріалу, що дозволяє швидше засвоїти нові питання. Відзначено активність студентів під час проведення лекції.

В заключній частині були надані загальний висновок, методичні поради, відповіді на запитання.

?>
вверх