28.10.2021

Відкрита лекція з геодезії

Запрошуємо всіх бажаючих відвідати відкриту лекцію.

Кафедра – автомобільних доріг, геодезії та землеустрою

Дата – 18.11.2021

Час проведення  – 9:30-10:50

Навчальна дисципліна – Геодезія

Тема лекції – Виконання нівелювання ІІІ та ІV класів

Викладач – к.т.н., доцент кафедри автомобільних доріг, геодезії та землеустрою Ішутіна Ганна Сергіївна

Посилання – https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a87bbf0a718d749409f8e02d5cf5832c3%40thread.tacv2/1632894301213?context=%7b%22Tid%22%3a%22f8c5d419-f95b-4228-baf1-75b1c9dce830%22%2c%22Oid%22%3a%22c92c147e-bbfe-4965-bb33-22e8b30fc1ba%22%7d

?>
вверх