23.02.2024

Відкрита лекція з дисципліни «Утилізація та рекуперація відходів»

27 лютого о 13-00 відбудеться відкрита лекція доцента
кафедри Технології будівельних матеріалів, виробів і конструкцій
к.т.н. Юрія САВІНА з дисципліни «Утилізація та рекуперація відходів» для студентів груп ТБК-21, ТБК-22ст на тему «Сучасні методи переробки промислових відходів».

Посилання на канал Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a5c0625f47c3e4a4883736eee4763a14e%40thread.tacv2/1708610171320?context=%7b%22Tid%22%3a%22f8c5d419-f95b-4228-baf1-75b1c9dce830%22%2c%22Oid%22%3a%22e85a1742-6b27-4cfc-865d-e3d6234603c6%22%7d

?>
вверх