02.10.2023

Відкрита лекція з дисципліни «Основи гідравліки, водопостачання та водовідведення»

03.10.2023 р. о 13:00 відбудеться відкрита лекція «Рівняння Бернуллі, гідравлічні опори. Класифікація та розрахунки трубопроводів. Витікання рідини з отворів та насадків» для здобувачів освіти груп ПЦБ-22-1, ПЦБ-22-2, ПЦБ-22-3, ПЦБ-22-4, ПЦБ-23ст.

Лектор старший викладач кафедри водопостачання, водовідведення та гідравліки Олена ЖУРАВЛЬОВА-МУНТЯНОВА.

Приєднатися до відкритої лекції можна за посиланням: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a17f3f222f9324e4192cbe308af33776c%40thread.tacv2/1693824034428?context=%7b%22Tid%22%3a%22f8c5d419-f95b-4228-baf1-75b1c9dce830%22%2c%22Oid%22%3a%22651f168f-e871-46bf-94e2-a124d97da8e3%22%7d

?>
вверх