14.02.2023

Відкрита лекція з дисципліни «Натурні обстеження та моделювання архітектурного середовища»

Відкрита лекція кафедри «Дизайну та реконструкції архітектурного середовища» з дисципліни «Натурні обстеження та моделювання архітектурного середовища» відбудеться 17 лютого 2023 року об 11:00

Лектор – Олександр ХАРЛАН, доцент кафедри Дизайну та реконструкції архітектурного середовища.

Посилання на приєднання: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a7d4e96d933ea419b9ae358157e78a5c5%40thread.tacv2/1675356977915?context=%7b%22Tid%22%3a%22f8c5d419-f95b-4228-baf1-75b1c9dce830%22%2c%22Oid%22%3a%223444511a-dd82-48b9-ba6b-ab6576f1d210%22%7d

?>
вверх