14.11.2022

Відкрита лекція з дисципліни ” Муніципальні геоінформаційні системи ” лектор к.т.н., Гряник Володимир.

17.11.2022 року о 8:00 відбудеться відкрита лекція старшого викладача кафедри Автомобільні дороги, геодезія та землеустрій, к.т.н. Гряника Володимира, для студентів IV курсу (ГІЗ-22мн, ГІЗ-22мп) спеціальності 193 “Геодезія та землеустрій” на тему “Використання муніципальних ГІС для ведення моніторингу земель об’єднаної територіальної громади”.

Приєднатись до лекції можна за посиланням:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ad94174313fb841a2ab9533804b63bfdf%40thread.tacv2/1665397287492?context=%7b%22Tid%22%3a%22f8c5d419-f95b-4228-baf1-75b1c9dce830%22%2c%22Oid%22%3a%22139979b4-e33e-4f11-b5d6-94ca92413846%22%7d

Идентификатор собрания: 362 174 519 926
Passcode: X8YdRZ

?>
вверх