16.02.2023

Відкрита лекція з дисципліни «Інженерні конструкції»

Дата: 17.02.23р. Час: 09.30.

Для  здобувачів освіти груп ТГПВ-20, ТГПВ-21ст, ВВ-20, ВВ-21ст.

Лектор:  Ігор Давидов, доцент кафедри Металевих, дерев’яних та пластмасових конструкцій.
Тема лекції: «Основні положення розрахунку металевих конструкцій методом граничних».

Посилання на канал  Teams

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a0333106e106845a69b28f9145ba696fc%40thread.tacv2/1675163799779?context=%7b%22Tid%22%3a%22f8c5d419-f95b-4228-baf1-75b1c9dce830%22%2c%22Oid%22%3a%22f211cf29-7ff9-4571-9c71-2375fc6425ee%22%7d

?>
вверх