20.09.2022

Відкрита лекція з дисципліни «Інженерне обладнання будівель»

21.09.2022 р. о 09:30 відбудеться відкрита лекція з дисципліни «Інженерне обладнання будівель» для здобувачів освіти груп Арх-19-1, Арх-19-2, Арх-19-3.

Лектор к.т.н. Шарков В.В., кафедра водопостачання, водовідведення та гідравліки. Тема лекції: «Гідравлічний розрахунок водопровідних мереж. Протипожежні водопроводи та водопроводи спеціального призначення».

Приєднатися до відкритої лекції можна за посиланням:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ac4dc74454e6a4163bfb591f59951d754%40thread.tacv2/1662467274421?context=%7b%22Tid%22%3a%22f8c5d419-f95b-4228-baf1-75b1c9dce830%22%2c%22Oid%22%3a%220026c121-4fa7-48ef-bcd3-8e097598451b%22%7d

?>
вверх