09.02.2024

Відкрита лекція з дисципліни «Гідрологія з основами гідробіології»

13.02.2024 р. о 09:30 відбудеться відкрита лекція «Гідрологія річок, боліт, водосховищ» для здобувачів освіти груп ЕКО-21.

Лектор к.т.н., доцент кафедри водопостачання, водовідведення та гідравліки Олена НЕСТЕРОВА.

Приєднатися до відкритої лекції можна за посиланням:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a7e0a03d689bf423093caafd75d58877a%40thread.tacv2/1706388361937?context=%7b%22Tid%22%3a%22f8c5d419-f95b-4228-baf1-75b1c9dce830%22%2c%22Oid%22%3a%2298917bc4-3b0f-4e71-bad8-9b3a1419e16c%22%7d

?>
вверх