04.12.2021

Відкрита лекція з дисципліни «Геодезія» к.т.н., доцента кафедри АДГЗ Ішутіної Г.С.

18.11.2021 р. на кафедрі автомобільних доріг, геодезії та землеустрою к.т.н., доцентом Ішутіною Ганною Сергіївною була проведена відкрита лекція з дисципліни Геодезія на тему: «Виконання нівелювання ІІІ та ІV класів».

Дисципліна «Геодезія» є частиною циклу нормативних дисциплін професійної підготовки студентів спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій», які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» і є логічним послідовним продовженням вивчення дисципліни «Топографія», яка є вкрай важливою складовою знань фахівця за даною спеціальністю.

На відкритій лекції були присутні викладачі кафедри АДГЗ: д.т.н., проф. Кірічек Ю.О., к.т.н., доцент Ландо Є.О., к.т.н., доцент Дем’яненко В.В., к.т.н., доцент Бєгічев С.В., к.е.н., доцент Кульбака О.М., к.т.н., доцент Трегуб О.В., к.т.н., доцент Балашова Ю.Б. та Єгорова В.С.

2.12.2021 р. після обговорення відкритої лекції на засіданні кафедри АДГЗ прийшли до позитивного висновку, що Ішутіна Ганна Сергіївна засвоїла лекторське навантаження, показала сучасний підхід до проведення лекції із залученням до активної роботи студентів групи ЗУК20 під час лекції, особливої уваги заслуговує відмінне володіння професійною українською мовою, гарно підготовлена презентація, цікавий та корисний матеріал, який буде в нагоду для здійснення майбутньої практичної діяльності студентами землевпорядниками.

Доц. Ішутіна Г.С. продемонструвала високий рівень навчально-методичного викладення матеріалу, вільно володіла інформацією і майстерно утримувала увагу аудиторії протягом усієї лекції. Тема лекції викладачем повністю розкрита.

Викладення лекції супроводжувалося наочною демонстрацією з використанням мультимедійного обладнання, була проведена демонстрація матеріалів, які ілюструють основні принципи виконання нівелювання ІІІ та ІV класів та особливості обчислення журналів нівелювання, що посилювало ефект сприйняття і засвоєння матеріалу.

к.т.н., доцент Трегуб О.В.

Навчальний матеріал відкритої лекції Ішутіної Г.С. був підібраний відповідно до програми з даної дисципліни. Відкрита лекція проведена із застосуванням презентаційного матеріалу на якому були наведені приклади обчислення журналів нівелювання ІІІ та ІV класів, повний та скорочений склад бригади відповідно до вимог діючої «Інструкції з нівелювання I, II, III та IV класів», послідовність роботи на станції та джерела похибок, які призводять до зниження точності вимірювань. Склалося позитивне враження від відкритої лекції.

к.е.н., доцент Кульбака О.М.

Офіційні відгуки викладачів свідчать про відмінний організаційно-методичний та професійний рівень читання лекції з застосуванням активних методів навчання у вигляді мультимедійного обладнання та презентації матеріалів лекції.

?>
вверх