29.09.2023

Відкрита лекція з дисципліни Філософські категорії в теорії архітектури

2 жовтня об 11.00 відбудеться відкрита лекція доц. кафедри філософії Гребінник Т.О. на тему Філософія і архітектура в епоху Відродження для груп АРХ-23-1-3 за активним посиланням:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aEVxEZ6yuO7hhx7NC9nyFaJQYmKE6PE7PnYi2qHyvvHI1%40thread.tacv2/1694180767354?context=%7b%22Tid%22%3a%22f8c5d419-f95b-4228-baf1-75b1c9dce830%22%2c%22Oid%22%3a%224fcc7c94-9097-4517-8d2c-415bba068b4a%22%7d

Всіх бажаючих запрошуємо долучитись.

?>
вверх