12.09.2022

Відкрита лекція з дисципліни «Електропостачання сучасних підприємств»

15.09.2022р. 11:00 відбудеться відкрита лекція з дисципліни «Електропостачання сучасних підприємств» для студентів груп АУТП-19+ст. Лектор к.т.н. Живцова Л.І. кафедра «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології». Тема лекції: «Електричні станції. Мережи та системи».

Посилання на відкриту лекцію:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a17fd3fac8e6f4498b9fdc4917e8480a4%40thread.tacv2/1662024148210?context=%7b%22Tid%22%3a%22f8c5d419-f95b-4228-baf1-75b1c9dce830%22%2c%22Oid%22%3a%22f1147875-1705-420a-95e8-a68d3f9e40af%22%7d

?>
вверх