22.03.2022

Відкрита лекція з дисципліни “Автомобільні двигуни” лектор к.т.н., доцент Тетяна Колеснікова

24.03.2022 року о 13:00 відбудеться відкрита лекція доцента кафедри ЕРМ, к.т.н., доцента Тетяни Колеснікової для студентів ІІІ курсу спеціальності 274 “Автомобільний транспорт” з дисципліни “Автомобільні двигуни” на тему “Процес згоряння як складова робочого циклу ДВЗ”.
Приєднатись до лекції можна за посиланням:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aa8a23bb853494d519f6f38df2ac360f6%40thread.tacv2/1647613373994?context=%7b%22Tid%22%3a%22f8c5d419-f95b-4228-baf1-75b1c9dce830%22%2c%22Oid%22%3a%22538d7ed3-6cc9-42d6-8e2d-340ce0d377b9%22%7d
?>
вверх