23.10.2023

Відкрита лекція з дисципліни “Архітектурне проектування громадських будівель”

У вівторок, 24 жовтня, о 8.00 старший викладач кафедри Архітектурного проектування та містобудування Олександр ДЕНИСЕНКО запрошує групи Арх-20-1,3,4п,5п і всіх бажаючих на відкриту лекцію Бібліотеки та бібліотечні комплекси”.
Приєднатися до відкритої лекції можна за посиланням:
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3a01a9cfc8806741f79a282da0364833cd%40thread.tacv2/1694421910 754?context=%7b%22Tid%22%3a%2 2f8c5d419-f95b-4228-baf1- 75b1c9dce830%22%2c%22Oid%22% 3a%22e5696cce-f577-46da-a440-c2f43b9b1233%22%7d
?>
вверх