08.02.2024

Відкрита лекція Юрченка Євгенія Леонідовича

В понеділок 12.02.2024 об 13.00 відбудеться відкрита лекція к.т.н., доцента кафедри залізобетонних та кам’яних конструкціям Юрченка Євгенія Леонідовича для групи ЕЕБ-23м.

Тема лекції: «Основні етапи проведення енергетичної сертифікації будівель»

Приєднатись можна за посиланням:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3af7a673f0936b4e5d84f3e6fa7fdd6bff%40thread.tacv2/1706081683923?context=%7b%22Tid%22%3a%22f8c5d419-f95b-4228-baf1-75b1c9dce830%22%2c%22Oid%22%3a%220d2ac108-761d-4e2e-9fd4-a08618963ce4%22%7d

?>
вверх