20.10.2022

Відкрита лекція Ярової Тетяни Петрівни

У вівторок 25 жовтня 2022 року відбудеться відкрита лекція доцента кафедри Нарисної геометрії та графіки Ярової Тетяни Петрівни. Тема: ” Позиційні задачі та графічні алгоритми їх розв’язання”. Відкрита лекція буде проведена для студентів груп ПЦБ-22-3, ПЦБ-22-4п Будівельного факультету.

Посилання на лекцію в Тімс: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3A26340375da504f0b8c537c20cfee0f9e%40thread.tacv2/1666188200416?context=%7B%22Tid%22%3A%22f8c5d419-f95b-4228-baf1-75b1c9dce830%22%2C%22Oid%22%3A%22d0378fca-6cab-439a-b594-69e49a27d3ce%22%7D

?>
вверх