16.12.2020

Відкрита лекція Ярової Тетяни Петрівни з інженерної і комп’ютерної графіки

26 листопада 2020 року доцентом кафедри нарисної геометрії та графіки Яровою Тетяною Петрівною було проведено онлайн відкриту лекцію з інженерної і комп’ютерної графіки за темою «Проєкційне креслення. Зображення – види, розрізи, перерізи» для студентів першого курсу ступеня бакалавра спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія».

На лекції були присутні представники професорсько-викладацького складу кафедри НГтаГ і студенти груп БЦІ-20-3, БЦІ-20-4п. Відкрита лекція була проведена у вигляді презентації за допомогою Microsoft Teams для дистанційного навчання в Office 365.

Відповідно до робочої програми була чітко позначена мета лекції. Лекція мала струнку структуру викладання. Активність і майстерність доцента Ярової Т.П. проявлялася в оригінальній манері викладання матеріалу. Були використані відеоматеріали, де лектор надавав приклади розв’язання задач з проєкційного креслення з застосуванням розрізів.

В заключній частині були надані загальний висновок, методичні поради, відповіді на запитання, перелік літератури.

Дякуємо за лекцію. Такі заходи корисні, ефективні і сприяють обміну досвідом між викладачами.

?>
вверх