21.03.2024

Відкрита лекція Волнянської І. П.

Викладач: старший викладач кафедри фундаментальних і природничих дисциплін Волнянська Ірина Павлівна.

Тема лекції: Електричне поле: силова, енергетична характеристики. Теорема Гауса.

Дата проведення: 25.03.2024.

Час проведення: 11.00.

Посилання на канал Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a84eca96793b8410ab0864a6ffe426f44%40thread.tacv2/1706612097260?context=%7b%22Tid%22%3a%22f8c5d419-f95b-4228-baf1-75b1c9dce830%22%2c%22Oid%22%3a%2297f061e2-fe4c-4ea3-8b7f-59e16a3c1733%22%7d

Потік, для якого заплановано відкриту лекцію: ГІЗ-23,ВВ-23, Цб-23,ТГПВ-23

?>
вверх