01.04.2024

Відкрита лекція Волчука Володимира

02.04.24 о 09.30 відбудеться відкрита лекція професора кафедри матеріалознавства та обробки матеріалів Володимира Волчука для груп ПМ-23мн та ПМ-23мп.

Тема лекції : Фрактальна структура будівельних матеріалів.

Посилання на відкриту лекцію  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aa695d078f086498aac525b1f8fb9e465%40thread.tacv2/1706262590123?context=%7b%22Tid%22%3a%22f8c5d419-f95b-4228-baf1-75b1c9dce830%22%2c%22Oid%22%3a%220dc2716f-aef9-4097-b869-f4931965d9b1%22%7d

?>
вверх