05.10.2022

Відкрита лекція Волчка Дениса Леонідовича

10 жовтня 2022 року о 14. 30 відбудеться відкрита лекція доцента кафедри будівельної і теоретичної механіки та опору матеріалів Волчка Дениса Леонідовича. Тема лекції: «Плоский поперечний згин балки».

Посилання на канал:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aa7a9cca338014333a74868ee12a25906%40thread.tacv2/1662456714613?context=%7b%22Tid%22%3a%22f8c5d419-f95b-4228-baf1-75b1c9dce830%22%2c%22Oid%22%3a%2285ad6140-0d40-49f6-89a5-4d750bbb200b%22%7d

?>
вверх