14.03.2024

Відкрита лекція Варяничко Марини

18 березня 2024 року о 13.00 відбудеться відкрита лекція доцента кафедри БТМОМ Варяничко Марини з спецдисципліни “Динаміка та стійкість споруд” на тему “Стійкість конструкцій”
Посилання на канал Teams
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ae96ee5f8eb62443995df6b51ebd856ca%40thread.tacv2/1706604240066?context=%7b%22Tid%22%3a%22f8c5d419-f95b-4228-baf1-75b1c9dce830%22%2c%22Oid%22%3a%22f55ba059-d16b-4225-b05e-484a6957a7a9%22%7d
?>
вверх