23.02.2024

Відкрита лекція Успенського М. С.

У вівторок 27 лютого 2023 року, доцент кафедри Основ Архітектури Максим Сергійович Успенський прочитає відкриту онлайн-лекцію для груп Арх. 20-1, 2 20-4п, 5п за темою “Сучасне архітектурне моделювання”.
Вона буде проводитись о 11:00 за київським часом в TEAMS по посиланню
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a91dcb8ea8dda49ceb03b867598b2ddd4%40thread.tacv2/1706467137001?context=%7b%22Tid%22%3a%22f8c5d419-f95b-4228-baf1-75b1c9dce830%22%2c%22Oid%22%3a%22f9973286-d725-4c5e-9930-bef67dcc4fe7%22%7d

?>
вверх