22.04.2024

Відкрита лекція Тетяни ДАНИЛОВОЇ

У четвер, 25 квітня, о 8-00 доцент кафедри організації і управління будівництвом Тетяна ДАНИЛОВА запрошує на відкриту лекцію: “Особливості обґрунтування доцільності реалізації проєктів реконструкції житлових будівель”.
Посилання:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ac6c7f4dac639480abf676c32e251d4c4%40thread.tacv2/1706696370581?context=%7b%22Tid%22%3a%22f8c5d419-f95b-4228-baf1-75b1c9dce830%22%2c%22Oid%22%3a%228f35cfa1-c057-4ab0-920f-cbdcd8cea0a2%22%7d
?>
вверх