05.04.2023

Відкрита лекція старшого викладача кафедри НГтаГ Середи С. Ю.

Відповідно до графіку проведення відкритих лекцій викладачів кафедри нарисної геометрії та графіки на 2 семестр 2022/2023 навчального року 29 березня 2023 року о 13:00 в Microsoft Teams для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти груп АТ-22-1, АТ-22-2, БМО-22 відбулася відкрита онлайн-лекція старшого викладача кафедри Середи Світлани Юріївни за темою «Зображення та позначення різьби на креслениках деталей».

На лекції були присутні заступник завідувача лабораторії моніторингу якості освіти та планування навчально-методичної роботи Єгорова В. С., старші викладачі кафедри основ архітектурного проєктування Харківського національного університету міського господарства ім. О. М. Бекетова Демиденко Т.П. і Мандріченко О.Є., представники професорсько-викладацького складу кафедри НГтаГ і здобувачі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти груп АТ-22-1, АТ-22-2, БМО-22.

Під час розгляду питань освітлюваної теми лектором встановлено логічний зв’язок із матеріалом попередніх занять з дисципліни «Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка». Відповідно до робочої програми чітко позначено мету лекції. Матеріал лекції добре структурований за змістом та обсягом, пов’язаний із положеннями інших професійних дисциплін («Основи        конструкцій сучасних автомобілів»,«Деталі машин»).

Лекція проводилась з використанням влучно підібраного презентаційного матеріалу відповідно до зазначеної тематики, що дозволяло зберегти стійку увагу здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти протягом всієї лекції.

Проведення  лекційного заняття  отримало позитивні відгуки. Лекція досягла своєї мети і відповідає сучасним вимогам закладу вищої освіти.

?>
вверх