16.10.2023

Відкрита лекція старшого викладача каф Архітектури Литвин О.Є.

17.10.2023 р. о 14-30 відбудеться відкрита лекція старшого викладача каф Архітектури Литвин О.Є. з дисципліни “Основи архітектури” для студентів гр.ФІНз-23, ЛОГз-23, ПУФз-23, Пз-23, АФз-23, МЕНз-23 на тему “Вступ. Конструктивні системи цивільних та громадських будівель”

Посилання для приєднання: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTc0NTg0NjYtZjg4Ny00MDMwLWJkNDktZTMxNTVjZmU4MTMy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f8c5d419-f95b-4228-baf1-75b1c9dce830%22%2c%22Oid%22%3a%2296694d5c-a416-48c7-9a30-615e80ace095%22%7d

?>
вверх