13.10.2023

Відкрита лекція Скачедуб Світлани Анатоліївни

17.10.2023 о 13:00 відбудеться відкрита лекція асистента кафедри публічного управління та права Скачедуб Світлани Анатоліївни для груп: АДА-21, АТ-21, АУТП-21, БМО-21, ВВ-21, ГIЗ-21, ЕКО-21, КМiДМ-21, ПМ-21, ПЦБ-21-1, ПЦБ-21-2, ПЦБ-21-3, ПЦБ-21-4п, ПЦБ-22ст, ТБК-21, ТГПВ-21, ЦБ-21
тема лекції: “Право властності в Україні“. Посилання на відкриту лекцію:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3af33de73f540b4348a89f8e8135b39325%40thread.tacv2/1693719719130?context=%7b%22Tid%22%3a%22f8c5d419-f95b-4228-baf1-75b1c9dce830%22%2c%22Oid%22%3a%226462af7e-66e9-4b1e-9768-2aafb9dda12a%22%7d

?>
вверх