12.09.2022

Відкрита лекція Шевцової Світлани Анатоліївни

13.09.22 о 14:30  відбудеться відкрита лекція доцента кафедри економічної теорії та права Шевцової Світлани Анатоліївни, для груп: АТ-20, БМО-20, АУТП-20, КМіДМ-21ст, ПМ-21ст. Тема лекції: “Форми суспільного господарства. Категорії і закони товарного виробництва”.

Посилання на відкриту лекцію:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3abdc389d1dcdf4c469b17f2caf2b72938%40thread.tacv2/1662983518312?context=%7b%22Tid%22%3a%22f8c5d419-f95b-4228-baf1-75b1c9dce830%22%2c%22Oid%22%3a%2234d14741-00b2-4707-a3fb-c7680017d255%22%7d

?>
вверх