15.03.2024

Відкрита лекція ШЕВЦОВОЇ Світлани Анатоліївни

19 березня 2024 року в 16.00 в групах АРХ-21-1, 2, 4п, 5п, ДС-21 відбудеться відкрита лекція доцента кафедри економічної теорії та міжнародних економічних відносин ШЕВЦОВОЇ Світлани Анатоліївни на тему: «Еволюція ринкових відносин та конкуренція».

Посилання на канал  Teams:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3Ac20e749328c942deae5ff368ec941b1d%40thread.tacv2/1706622024629?context=%7B%22Tid%22%3A%22f8c5d419-f95b-4228-baf1-75b1c9dce830%22%2C%22Oid%22%3A%2234d14741-00b2-4707-a3fb-c7680017d255%22%7D

?>
вверх