11.02.2023

Відкрита лекція “Проєкт організації будівництва та проєкт виконання робіт”

Лектор: доц. Таїсія ТКАЧ
Дата:15.02.23 (середа)
Час: 11:00
Група: ПЦБ-20-1,ПЦБ-20-2,ПЦБ-21ст
Дисципліна: Організація будівництва
Тема:”Проєкт організації будівництва та проєкт виконання робіт”
Посилання:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a7516781c27f643e9806d492975bc4843%40thread.tacv2/1675248524696?context=%7b%22Tid%22%3a%22f8c5d419-f95b-4228-baf1-75b1c9dce830%22%2c%22Oid%22%3a%22c9f65492-0dbc-4a2f-b02b-6527047befc2%22%7d
?>
вверх